POMPY CIEPŁA

To idealny sposób na ogrzewanie domu dla osób, które gotowe są na niekonwencjonalne rozwiązania, po to, by w przyszłości płacić niewielkie rachunki za ogrzewanie.

Ogrzewanie za pomocą pomp ciepła to najwyższy komfort ogrzewania mieszkania. System grzewczy pracuje cicho, automatycznie i nie wymaga konserwacji i dozoru. Nie wymaga tankowania oleju, czyszczenia palenisk, serwisu urządzeń grzewczych.

Wykonujemy szeroką gamę usług:

  • Odwierty dolnego źródła pod pompy ciepła
  • Montaż rozdzielacza lub studzienki
  • Montaż pomp ciepła
  • Instalacja C.O.

Nowoczesna pompa ciepła

Do odwiertów wprowadzamy sondy pionowe, czyli dwie rury PE zakończone w kształcie litery U, w których krąży glikol propylenowy. Przed wprowadzeniem sondy robimy próbę szczelności. Odległość między odwiertami nie powinna być mniejsza niż 5 m (im głębsze odwierty, tym ta odległość powinna być większa, dla odwiertów o głębokości 80-100 m powinna wynosić ok. 8-10m).

W dzisiejszych czasach jedną z potrzeb życiowych człowieka jest zapewnienie komfortu cieplnego w pomieszczeniach własnego domu, halach produkcyjnych czy biurowcach. Tradycyjnym sposobem wytwarzania tej energii było do niedawna spalanie paliw stałych, a później paliw płynnych. Jednak z biegiem czasu zasoby paliw kopalnych zmniejszają się co powoduje, że są eksploatowane ze złóż trudno dostępnych, a za tym idzie wzrost cen tych paliw na rynku. Ludność zaczyna coraz bardziej zauważać negatywny wpływ na środowisko spalania paliw kopalnych, czego powodem w niektórych państwach do cen paliw zaczynają być doliczane koszty środowiskowe. Gdyby spojrzeć na historię inflacji poszczególnych produktów i usług na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, towarem który odnotował najwyższy wzrost ceny spośród wszystkich innych jest właśnie ciepło.

Pomocą dla wszystkich, którzy chcą zmniejszyć koszty ogrzewania, jest właśnie pompa ciepła, o czym wiedzą wszyscy Ci, którzy zdecydowali się już na zainwestowanie w oszczędność energii, a poniesione nakłady się im zwróciły.

Po co sprowadzać coraz droższy olej opałowy czy gaz ziemny z bardzo daleka, jeżeli na wyciągnięcie ręki znajduje się bezpłatne ciepło. Ciepło pozyskiwane za pomocą pompy ciepła. Ogrzewanie domu jednorodzinnego i nie tylko, pompą ciepła to rozwiązanie bardzo popularne w wielu krajach, w Polsce do niedawna postrzegane jako ciekawostka ekologiczna, lecz ostatnio coraz więcej zwolenników zdobywa również w naszym kraju. A jest to przede wszystkim ogrzewanie najtańsze, gdzie koszt ogrzewania budynku o powierzchni 200 metrów kwadratowych systemem z pompą ciepła mieści się w kwocie ok 1500zł-2000zł w sezonie grzewczym. Powodzenie tego rozwiązania nie kryje się na wyborze rewelacyjnych typów pomp ciepła, ale w kompleksowym rozwiązaniu i dobrze wykonanego całego systemu grzewczego wraz z właściwą konstrukcją i technologią domu.

Aby tak było trzeba jednak zachować określone zasady. Najważniejsze są następujące trzy warunki:

  • Wybieramy system tzw. „kolektor pionowy”, najłatwiejszy oraz dający względnie wysoką temperaturę źródła dolnego (10 °C), co ma wielkie znaczenie dla uzyskania wysokiej sprawności.
  • Wybieramy niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe (38 °C), więc różnica temperatury źródła górnego (38 °C) i źródła dolnego (10 °C) jest wielkością bardzo małą, dzięki czemu współczynnik sprawności COP może osiągnąć wysokie wartości, rzędu 6÷8.(średnio w skali roku 5,5)
  • Konstrukcja budynku, a w szczególności podłogi powinna charakteryzować się dużą bezwładnością (pojemnością) cieplną, co pozwala korzystać z poboru energii elektrycznej głównie w tańszej strefie nocnej.

Porównując koszty ogrzewania jednym z najtańszym i najwygodniejszym systemem ogrzewania jest ogrzewanie pompą ciepła współpracujące z ogrzewaniem podłogowym.

Pompa ciepła pod każdym względem ma dużo zalet w porównaniu do tradycyjnych systemów grzewczych. Biorąc pod uwagę żywotność sprężarek dochodzącą do 25 lat można powiedzieć, że żadne inne źródło ciepła nie jest w stanie zaoferować dziś i za kilkanaście lat tyle, co pompa ciepła. System pompy ciepła pracuje praktycznie bez obsługi i cicho, jest ekologiczny, gdyż nie emituje zanieczyszczeń środowiska dymem (pył węglowy, dwutlenek węgla) wokół budynku. Przesyła on od 3 do 4 razy więcej energii niż pobiera do pracy. Uzyskuje wysokie współczynniki efektywności. Korzystając z ogrzewania opartego na pompie ciepła nie jesteśmy uzależnieni od dostawców paliw kopalnych. Mając na uwadze długą żywotność systemu nie jesteśmy zmuszeni do konieczności modernizacji urządzenia po kilkunastu latach eksploatacji, ponieważ pracuje on bezawaryjnie ok 40 lat. Ze względu na to, iż pompa ciepła nie wymaga komina, nie musimy dokonywać co kilka lat wymiany wkładów kominowych oraz corocznych przeglądów, jak w przypadku pieców olejowych, gazowych czy na opał stały, ponieważ piece te należy po roku wyregulować i wyczyścić palniki.

Zasada działania pompy ciepła

Praktycznego działania pompy ciepła doświadczamy w życiu codziennym w lodówkach i zamrażarkach. Ciepło pobrane od produktów żywnościowych z wnętrza lodówki, jest oddawane na zewnątrz lodówki, tym samym lodówka ogrzewa pomieszczenie, w którym się znajduje. Pompa ciepła bazuje w rzeczywistości na energii słonecznej, zbieranej i magazynowanej w naturalnych kolektorach, którymi są grunt lub woda gruntowa. Idea ogrzewania pompą ciepła polega na pobieraniu ciepła z kolektora zwanego dolnym źródłem i przekazywania go do górnego źródła, czyli do poszczególnych pomieszczeń budynku.

W pompie ciepła zachodzą w sposób ciągły cztery procesy. W parowniku czynnik roboczy ulega odparowaniu, przez co następuje odbiór ciepła z otoczenia. Następnie w kompresorze (sprężarce) para czynnika roboczego spręża się, a za kompresorem (sprężarką) czynnik roboczy mający wysokie ciśnienie i wysoką temperaturę ulega skropleniu w skraplaczu i następuje proces oddawania ciepła do systemu. Ostatni proces to rozprężanie czynnika roboczego w zaworze rozprężnym, dozującym czynnik roboczy do parownika, gdzie następuje ponownie proces odparowania i cykl powtarza się.

W wyżej opisany sposób pompa ciepła czerpie ciepło z zasobów ziemi. Dlatego też pompy ciepła są ekologicznym przetwornikiem ciepła. Pobierają one ok. 75% energii ze środowiska naturalnego, a jedynie ok. 25% energii z energii elektrycznej. Oznacza to, że ¾ energii cieplnej mamy za darmo, ponieważ zużywając 1 kW energii elektrycznej do napędu pompy uzyskujemy 4 kW na ogrzanie domu i cwu.