Wiercenie studni głębinowej krok po kroku – oferta dla Wyszkowa

Przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić analizę map hydrologicznych, aby określić przybliżoną głębokość otworu. Gdy już zostanie ustalone miejsce studni głębinowej, następuje wiercenie pod stalową rurę osłonową, tak aby odciąć wszelki dopływ wód gruntowych. Następnie trzeba wykonać odwiert do warstwy wodonośnej. Kolejny etap podczas budowy studni głębinowej to zabudowanie otworu za pomocą rur PCV, wówczas tworzy się przestrzeń pierścieniowa między filtrami a ścianą odwiertu. Należy wypełnić ją żwirem filtracyjnym i zabezpieczyć pierścieniem uszczelniającym. Kopanie studni głębinowych poprzedza również pompowanie oczyszczające, aby uzyskać wysokiej jakości wodę. Kolejno trzeba dobrać odpowiednią pompę, biorąc pod uwagę wydajność konstrukcji, jej głębokość i zapotrzebowanie. Aby móc korzystać ze studni głębinowych, należy jeszcze wykonać przyłącze do miejsca docelowego. Warto jednak powierzyć wszystkie prace fachowcom, którzy używając odpowiedniego sprzętu, prawidłowo zbudują studnię. Obszar działań naszej firmy AQUAWIERT to Wyszków i okolice, serdecznie zapraszamy do współpracy.

drążenie studni głębinowej

Co jeszcze należy wiedzieć przed budową studni głębinowej? Wyszków i okolice

Odwierty studni głębinowych najlepiej zlecić specjalistycznym firmom, które przy użyciu odpowiednich urządzeń wykonają prace szybko i sprawnie. Należy pamiętać, że umiejscowienie studni objęte jest przepisami prawnymi, które określają minimalne odległości od kanalizacji, szamba czy rowu przydrożnego. Ponadto uzyskanie pozwolenia na kopanie studni głębinowej jest konieczne, gdy jej głębokość przekracza 30 m. W innych przypadkach wystarczy zezwolenie wodnoprawne. Po wykopaniu studni jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji trzeba przeprowadzić niezbędne badania jakości wody. Warto je regularnie powtarzać oraz systematycznie czyścić. Dlatego, co około 2 lata zaleca się wybranie wody ze studni, dokładne oczyszczenie dna oraz dezynfekcję – najpowszechniejszą metodą odkażania jest chlorowanie. Zatem, jeśli chcesz przeprowadzić wiercenie studni na swojej działce, to zgłoś się do AQUAWIERT. Świadczymy usługi m.in. na terenie Wyszkowa i okolic.